Kedves Látogatónk! A weboldal használatával Ön elfogadja a cookie-k használatát és elfogadja a vásárlás menetével, továbbá az adatkezelési gyakorlatunkkal kapcsolatos irányelveket .

Nyereményjáték

A “Minden 50. feliratkozó tusfürdőt nyer” játék hivatalos játékszabályzata


1) A promoció szervezője

A nyereményjáék szervezője  a Pure Web Vision Bt (9022 Győr, Szent István út 20. 2. lph. fsz/3., továbbiakvan “Szervező”)

 

2) A promocióban résztvevő személyek

A promocióban részt vehet minden, magyar állampolgársággal rendelkező 18 éven felüli természetes személy, kivéve a Pure Web Vision Bt.. alkalmazottait és ezek közeli hozzátartozói (a Ptk. 685§ b) pontjában felsorolt szabályok alapján).

 

3) A promoció időtartama

A promoció 2015. április 1-ével indul és visszavonásig érvényes.

 

4) A játéka való belépés módja: A játékban mindazok részt vesznek, akik a promoció időtartama alatt a zolddrogeria.hu oldalon felugró pop-up ablakban megadja e-mail címét, keresztnevét és születési évét. A Szervező fenntartja a jogot, hogy csak egyes honlaplátogatóknak jelenítse meg a pop-up ablakot és ajánlja fel a játékban való részvétel lehetőségét. A játékban való részvétel a jelen zolddrogeria.hu oldalon közzétett játékszabályzat elfogadását jelenti.

 

5) Nyerési módok és nyeremény

Garantált nyeremény. A nyereményjáték során minden naptári hónapban, minden 50. pop-upon keresztül érkező feliratkozó garantált ajándékra jogosult ami egy legalább 150 ml-es natúr tusfürdő. A Szervező minden hónap feliratkozóit a feliratkozás időpontja szerinti sorrendbe rendezi és állapítja meg a nyerteseket. A Szervező minden hónap 15. napjáig közzéteszi a nyertesek nevét a zolddrogeria.hu oldalon illetve e-mailben értesítja a nyerteseket a feliratkozáskor megadott e-mail címen.

 

6) Nyeremények átadása

A nyereményeket a Szervező postai úton juttatja el a nyertesek számára az adott  hónapi játékot követő 90 napon belül ajánlott postai küldeményként. Ezt követően a nyereményigények elévülnek. A nyertesek kötelesek a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átvétele a meghatározott határidőn belül megtörténjen. A nyeremények átvétele után az azokkal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért illetve a tárgynyeremények minőségéért a Szervező felelősséget nem vállal. A Szervező nem vállalja a felelősséget a postai szolgáltatásokból fakadó hibákért vagy esetleges nem teljesítésért. A garantált ajándékokat a Szervező egy alkalommal próbálja meg eljuttatni a nyertesek részére. Az át nem vett nyereményeket ezt követően a nyertesek a Szervezővel történt előzetes egyeztetést követően személyesen vehetik át a 90 napot követő 30 napig.

 

7) Adó

A szervező a magyar törvényeknek megfelelően befizeti a nyeremények után az adót.

 

8) Adatkezelés

A nyereményjátékban résztvevők tudomásul veszik, hogy  az adtszolgáltatás önkéntes és a www.zolddrogeria.hu oldalon közzétett Adatvédelmi szabályoknak megfelelően történik. A résztvevők a hello@zolgondoskodas.hu  címen bármikor kérhetik adataik helyesbítését, kiegészítését és megtilthatják a további adatkezelést.

 

9) Egyéb

A szervező Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott  következményekért. A Szervező, illetve a promóció szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a promóció során, a promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a promóció során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a játékosnál  felmerülő károkért való felelősséget. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a promóciót kiegészítse vagy  módosítsa. A Szervező jogosult a promóciót bármikor visszavonni. A Szervező a promócióival kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a jelen www.zolddrogeria.hu weboldalon teszi nyilvánossá. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt. Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó.

 

2015. április 1.